Om os

hellige krigere

Korstog og kristendom

Hvad er de dybere bevæggrunde bag religiøse konflikter? Hvilket tab af kultur kan væbnet kamp medføre? Disse og andre svære emner behandles på en underholdende måde og belyses gennem en række scener, der alle er løst baseret på historiske øjeblikke fra korstogene i det 11. og 12. århundrede.

På den måde kan grundlæggende problematikker der er relevante for religiøse konflikter i vor tid tages op til etisk revision uden at emnet kommer alt for tæt på personlige oplevelser.

Ved spillets afslutning skal deltagerne tage stilling til det afgørende spørgsmål:
Hvornår kan man tilgive og få fred, og hvornår er det øje for øje og tand for tand?